Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych jest:

CampWitch Marta Tabaka z siedzibą w 43-100 Tychach, pod adresem: ul. Biblioteczna 28/25, 43-100 Tychy, numer NIP 9372308153, numer REGON 24189970.


II. Prawo do złożenia skargi

Na niezgodne z prawem Twoim zdaniem działania Administratora przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. w celu przekazywania informacji marketingowych, ofert handlowych na podstawie Twojej zgody w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a RODO: W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2. w celu zawarcia umowy na produkty lub usługi oferowane przez Administratora na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5. w celach analitycznych lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


V. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. Okres przez jaki są świadczone usługi
3. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
4. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując Tobie ich produkty lub usługi itp.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp między innymi nasi podwykonawcy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi informatyczne, agencje marketingowe.


VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. prawo do przenoszenia danych.

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak udzielenia danych uniemożliwi nam przedstawienie Tobie oferty i następstwie zawarcia umowy na oferowane przez nas produkty lub usługi.


Tychy dnia 05.04.2024

Słów kilka o CampWitch

Oferujemy wynajem nowoczesnych kamperów, które otworzą przed Toba nowe horyzonty, dodadzą wolności Twoim urlopowym wypadom poza miasto i nadzadzą mobilności w realizacji wycieczkowych celów, które sobie obrałeś.

logo campwitch

Kontakt

CampWitch Marta Tabaka
43-100 Tychy, ul. Biblioteczna 28/25
NIP: 937 230 81 53

Kontakt w sprawie wynajmu kamperów:
Marta Tabaka tel. 533 738 658

avatar pati

Naszym partnerem jest:

logo mdb white

Nad poprawnym funkcjonowaniem strony czuwa

logo mdb white